VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

När du går in på denna webbplats (“webbplatsen”) godkänner du de villkor (“villkoren”) som anges nedan. Villkoren innehåller viktig information om äganderätten till det innehåll som publiceras här, om ägarens (“vi”, “oss”) ansvar för det och för innehåll från tredje part, samt en friskrivningsklausul. Läs villkoren noggrant tillsammans med vår sekretesspolicy innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar villkoren och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner villkoren bör du inte använda webbplatsen.

Access

Vi garanterar inte att webbplatsen, eller något innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller att den inte avbryts. Vi kan komma att avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av webbplatserna utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig om en av våra webbplatser av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Vi kan när som helst begränsa tillgängligheten av webbplatsen eller någon tjänst eller produkt som beskrivs på någon av våra webbplatser till någon person eller geografiskt område.

Ingen tillit till information

Vi har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder vid utarbetandet av innehållet på våra webbplatser. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, frånsäger vi oss alla garantier, eXpress eller underförstådda, när det gäller riktigheten av den information som finns i något av materialen på webbplatsen. På grund av den föränderliga karaktären hos informationen på webbplatsen har vi inget som helst ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår direkt eller indirekt till följd av att någon av de uppgifter som är tillgängliga via webbplatsen inte är korrekta, fullständiga eller uppdaterade.

Virus

Vi garanterar inte att webbplatsen är helt säker eller fri från buggar eller virus. På grund av de inneboende riskerna med kommunikation och överföring av data via internet har vi inget ansvar för eventuella skador eller förluster till följd av virus, maskar eller annan skadlig kod eller korruption eller förlust av data eller skador på mjukvara eller hårdvara. Vi rekommenderar att du använder din egen programvara för virusskydd.

Intellektuell äganderätt

Innehållet som publiceras på alla sidor på denna webbplats latestcasinouk.com är vår exklusiva egendom. Termen “innehåll” omfattar all text, bilder, grafik, rörliga bilder och programvara. Äganderätten till innehållet regleras av respektive lagar i Storbritannien. Du får inte kopiera, distribuera eller bearbeta någon del av innehållet eller använda det för kommersiella syften utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande, som bör erhållas i förväg.

Datapolicy

Vår datapolicy är en del av villkoren och gäller för din användning av webbplatsen. Du kan läsa vår integritetspolicy genom att klicka här. Genom att komma åt och titta på webbplatsen bekräftar och godkänner du att överföringar via Internet inte är helt säkra. Du bör tänka på att all data som du skickar till webbplatsen kan läsas eller avlyssnas av andra, även om en viss överföring är krypterad.

Länkar till webbplatser från tredje part

Sajten innehåller hyperlänkar till webbplatser från tredje part, som har sina egna villkor, varför vi råder dig att läsa dem i detalj innan du börjar använda dessa webbplatser från tredje part. Dessutom utövar vi inget inflytande över informationen där och vi ansvarar inte för att den är korrekt. Det är ägarna och webmasterna av dessa webbplatser som ansvarar för den.

Begränsning av ansvar

Vi är inte på något sätt ansvariga för eventuella skador som du kan ådra dig i samband med din användning av webbplatsen eller den information som publiceras på den. Vi strävar efter att hålla länkarna, artiklarna och uppgifterna på denna webbplats uppdaterade, men vi är inte ansvariga för eventuella fel eller avvikelser som gjorts av tredje part. Vi garanterar inte att denna webbplats är tillgänglig och av tillfredsställande kvalitet för specifika användningsändamål. Webbplatsen har skapats enbart i informationssyfte och inga finansiella tjänster erbjuds på den. Vi ska inte hållas ansvariga eller ansvara för eventuella förluster eller utgifter som du kan drabbas av efter att ha följt länkar eller banners till webbplatser från tredje part.

Govering Law

39

Dessa villkor ska vara underställda engelsk lag och parterna i alla tvister eller åtgärder underkastar sig härmed exklusiv jurisdiktion från de engelska domstolarna. Avtalet är konstruerat och styrs i enlighet med engelsk lag och på engelska språket. Domstolarna i England och Wales har exklusiv behörighet att döma och ge beslut i tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, och du underkastar dig denna behörighet. Om du besöker webbplatsen från ett land utanför England och Wales är det helt och hållet ditt eget ansvar att se till att innehållet och tjänsterna överensstämmer med alla lagar som är relevanta eller tillämpliga i ditt land och att du håller oss skadeslösa mot alla krav.

Ändringar av villkoren

79

Vi kan, efter eget gottfinnande, när som helst och utan att meddela dig detta i förväg, göra ändringar i villkoren. Vi rekommenderar att du besöker denna webbsida regelbundet och kontrollerar om det finns någon uppdaterad version.

Dave Woodward
Chief Executive Officer
Husband, Dad, Entrepreneur
Bringing the best tips I have learned from entrepreneurship. I will take you to next level to grow your biz.

This post is also available in: Nederlands (Nederländska) English (Engelska) Suomi (Finska) Deutsch (Tyska) Italiano (Italienska) Français (Franska) polski (Polska) Español (Spanska)