ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Wchodząc na niniejszą stronę internetową („Strona”) wyrażasz zgodę na warunki („Warunki”) określone poniżej. Warunki zawierają ważne informacje o prawach własności do publikowanych tu treści, o odpowiedzialności Właściciela („my”, „nas”) za nie oraz za treści osób trzecich, a także zrzeczenie się odpowiedzialności. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami wraz z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Korzystając z Witryny potwierdzasz, że akceptujesz Warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie powinieneś korzystać z Witryny.

Dostęp

Nie gwarantujemy, że Witryna, lub jakakolwiek zawartość na niej, będzie zawsze dostępna lub będzie nieprzerwana. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić wszystkie lub część stron bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu jedna z naszych stron jest niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Możemy ograniczyć dostępność Witryny lub jakiejkolwiek usługi lub produktu opisanego na którejkolwiek z naszych witryn do jakiejkolwiek osoby lub obszaru geograficznego w dowolnym czasie.

No Reliance on Information

Podjęliśmy wszelkie starania w przygotowaniu zawartości naszych witryn. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkich gwarancji, eXpress lub dorozumianych, co do dokładności informacji zawartych w jakichkolwiek materiałach na stronie. Ze względu na zmienny charakter informacji zawartych w Witrynie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku tego, że którakolwiek z informacji dostępnych za pośrednictwem Witryny nie jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Wirusy

Nie gwarantujemy, że Witryna będzie całkowicie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Ze względu na nieodłączne ryzyko związane z komunikacją i przesyłaniem danych przez Internet, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z wirusów, robaków lub innych złośliwych kodów lub uszkodzenia lub utraty danych lub jakiegokolwiek uszkodzenia oprogramowania lub sprzętu. Zalecamy używanie własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.

Prawo własności intelektualnej

Treść opublikowana na wszystkich stronach tej witryny latestcasinouk.com jest naszą wyłączną własnością. Termin „treść” obejmuje wszystkie teksty, obrazy, grafiki, ruchome obrazy i oprogramowanie. Własność treści jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa Wielkiej Brytanii. Nie wolno kopiować, rozprowadzać, przetwarzać jakiejkolwiek części zawartości, ani używać jej do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, którą należy uzyskać z wyprzedzeniem.

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności jest częścią Warunków i ma zastosowanie do korzystania z Witryny. Możesz przeczytać naszą Politykę Prywatności klikając tutaj. Uzyskując dostęp i przeglądając Witrynę, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że transmisje internetowe nie są całkowicie bezpieczne. Należy wziąć pod uwagę, że wszelkie dane przesyłane do Witryny mogą zostać odczytane lub przechwycone przez innych, nawet jeśli dana transmisja jest szyfrowana.

Połączenia z witrynami osób trzecich

W Witrynie znajdują się łącza do witryn osób trzecich, które mają swoje własne warunki, dlatego zalecamy szczegółowe zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z tych witryn. Ponadto, nie mamy żadnego wpływu na informacje tam zawarte i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich poprawność. Odpowiedzialność za nią ponoszą właściciele i webmasterzy tych stron.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które możesz ponieść w związku z korzystaniem z Witryny lub informacji na niej opublikowanych. Staramy się, aby linki, artykuły i szczegóły zawarte na tej stronie były aktualne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub rozbieżności popełnione przez osoby trzecie. Nie gwarantujemy dostępności i zadowalającej jakości tej strony dla konkretnych celów użytkowania. Witryna została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie są na niej oferowane żadne usługi finansowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki, których możesz doświadczyć po kliknięciu na linki lub banery do stron osób trzecich.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu angielskiemu, a strony jakiegokolwiek sporu lub działania niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich. Umowa jest skonstruowana i regulowana zgodnie z prawem angielskim i w języku angielskim. Sądy Anglii i Walii mają wyłączną jurysdykcję do orzekania i dostarczania rozstrzygnięć w sprawie wszelkich sporów wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami i poddajesz się tej jurysdykcji. Jeśli wchodzisz na stronę spoza Anglii i Walii, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie, że treść i usługi są zgodne z wszelkimi prawami odpowiednimi lub mającymi zastosowanie w Twoim kraju i zabezpieczasz nas przed jakimikolwiek roszczeniami.

Zmiany w Warunkach

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, dokonać zmian w Warunkach w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zalecamy, aby odwiedzać tę stronę regularnie i sprawdzać, czy nie ma zaktualizowanej wersji.

Dave Woodward
Chief Executive Officer
Husband, Dad, Entrepreneur
Bringing the best tips I have learned from entrepreneurship. I will take you to next level to grow your biz.

This post is also available in: Dansk (duński) Nederlands (holenderski) English (angielski) Suomi (fiński) Deutsch (niemiecki) Italiano (włoski) Svenska (szwedzki) Français (francuski) Español (hiszpański)