ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Door deze website (“de Site”) te betreden, gaat u akkoord met de voorwaarden (“de Voorwaarden”) zoals hieronder uiteengezet. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de eigendomsrechten op de hier gepubliceerde inhoud, over de verantwoordelijkheid van de Eigenaar (“wij”, “ons”) daarvoor en voor de inhoud van derden, evenals een disclaimer. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door, samen met ons Privacybeleid voordat u de Site begint te gebruiken. Door de Site te gebruiken bevestigt u dat u de Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, dient u de Site niet te gebruiken.

Toegang

Wij garanderen niet dat de Site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal worden gebruikt. Wij kunnen alle of een deel van de sites zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien om welke reden dan ook een van onze sites op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Wij kunnen de beschikbaarheid van de Site of een dienst of product beschreven op een van onze sites beperken voor een persoon of geografisch gebied op elk gewenst moment.

Geen vertrouwen in informatie

Wij hebben alle zorgvuldigheid in acht genomen bij de voorbereiding van de inhoud van onze sites. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties, eXpress of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie in een van de materialen op Site af. Gezien de veranderende aard van de informatie op de Site, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade of verlies die direct of indirect ontstaat als gevolg van het feit dat de informatie die toegankelijk is via de Site niet accuraat, volledig of actueel is.

Virussen

Wij garanderen niet dat de Site volledig veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn. Wegens de inherente risico’s van communicatie en de overdracht van gegevens over het internet, zijn wij niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van virussen, wormen of andere kwaadaardige code of de beschadiging of het verlies van gegevens of schade aan software of hardware. Wij raden u aan uw eigen virus beschermings software te gebruiken.

Intellectueel Eigendomsrecht

De inhoud gepubliceerd op alle pagina’s van deze website latestcasinouk.com is ons exclusief eigendom. De term “inhoud” omvat alle tekst, afbeeldingen, grafieken, bewegende beelden en software. Het eigendom van de inhoud wordt geregeld door de respectieve wetten van het Verenigd Koninkrijk. U mag geen enkel deel van de inhoud kopiëren, verspreiden of verwerken, noch gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die vooraf dient te worden verkregen.

Privacybeleid

Onze Privacybeleid maakt deel uit van de Voorwaarden en is van toepassing op uw gebruik van de Site. U kunt ons Privacybeleid lezen door hier te klikken. Door de Site te bezoeken en te bekijken, erkent u en stemt u ermee in dat internettransmissies niet volledig veilig zijn. U dient er rekening mee te houden dat alle gegevens die u naar de Site verzendt door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, zelfs indien een bepaalde verzending gecodeerd is.

Links naar websites van derden

De Site bevat hyperlinks naar websites van derden, die hun eigen algemene voorwaarden hebben en daarom raden wij u aan deze in detail te lezen voordat u die websites van derden gaat gebruiken. Bovendien oefenen wij geen enkele invloed uit op de informatie die zich daar bevindt, en staan wij niet in voor de juistheid ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaars en webmasters van die websites.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen in verband met uw gebruik van de Site of de daarop gepubliceerde informatie. Wij streven ernaar de links, artikelen en gegevens op deze website up-to-date te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of discrepanties die door derden worden gemaakt. Wij staan niet in voor de beschikbaarheid of de bevredigende kwaliteit van deze website voor specifieke gebruiksdoeleinden. De website is uitsluitend gemaakt voor informatieve doeleinden en er worden geen financiële diensten op aangeboden. Wij kunnen niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen of kosten die u ondervindt na het volgen van links of banners naar websites van derden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Engelse recht en de partijen bij een geschil of actie onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. De overeenkomst is opgesteld en wordt beheerst volgens Engels recht en in de Engelse taal. De rechtbanken van Engeland en Wales hebben de exclusieve bevoegdheid om te oordelen en uitspraken te doen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en u onderwerpt zich aan dat rechtsgebied. Als u de website van buiten Engeland en Wales bezoekt, is het geheel uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de inhoud en diensten voldoen aan alle wetten die relevant of van toepassing zijn op uw land en ons te vrijwaren van enige claim.

Veranderingen in de Voorwaarden

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment wijzigingen aanbrengen in de Voorwaarden zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Wij raden u aan deze webpagina regelmatig te bezoeken en te controleren of er een bijgewerkte versie is.

Dave Woodward
Chief Executive Officer
Husband, Dad, Entrepreneur
Bringing the best tips I have learned from entrepreneurship. I will take you to next level to grow your biz.

This post is also available in: English (Engels) Suomi (Fins) Deutsch (Duits) Italiano (Italiaans) Svenska (Zweeds) Français (Frans) polski (Pools) Español (Spaans)